تیم تلنت سیتی

برخی از بازی های محلی ترکمنی (بخش اول)

/local-game

انسان‌ها با توجه به مقتضیات زمانی خود، نیاز به بازی و سرگرمی داشته‌اند و این نیازها در زمان‌های گذشته، که از تلویزیون و رادیو خبری نبود، شدید احساس می‌شد. زمانی که همه چیز طبیعی بود و انسان‌ها با خود وطبیعت زندگی می‌کردند و همیشه با طبیعت درجنگ و مبارزه بودند، به شدت احساس به سلامت جسمانی را در خود می‌دیدند، شروع به ابداع بازی‌های مختلف با توجه به محیط خود کرده‌اند.