عید قربان

آداب و رسوم‌ ترکمن‌ها در عید قربان

/eid-al-adha

عید قربان برای ترکمن‌ها‌ی خراسان شمالی اهمیت ویژه‌ای دارد و در این روز اهالی منطقه ترکمن نشین این استان که بیشتر در شهرستان رازوجرگلان ساکن هستند، آیین ویژه‌ای را اجرا می‌کنند. آیین عید قربان، در میان ترکمن‌های راز و جرگلان سابقه‌ای دیرینه دارد، برگزاری آیین در عید قربان، سبب شده تا هرساله، خبرنگاران برای به تصویر کشیدن آن راهی راز و جرگلان شوند.