فرش

فرش ابریشم دورو خاص ترکمن های شهرستان راز و جرگلان

/turkmen-carpet

فرش ابریشم دورو با وجود ناشناخته بودن یا کمتر شناخته شدنش از جمله هنرهای ظریف و منحصر به فرد ترکمن هاست که قابلیت معرفی به جامعه جهانی را دارد.