نمد

نمد مالی ترکمن ها

/felt

نمدمالی از جمله مشاغل سنتی ترکمنان خراسان شمالی است که بیشتر در بین قوم ترکمن و منطقه راز و جرگلان رواج دارد و از جمله صنایع‌دستی است که فنون تولید آن به عنوان میراث ناملموس به نام استان به ثبت ملی رسیده است.