کارآفرینی

مزيت سنجي و اولويت بندي كسب‌ و كارهاي موجود در شهرستان راز و جرگلان | خدمات و صنعت

/industry-and-sevices-item

در این مقاله به تحلیل و بررسی کارشناسی برای مزیت سنجی و اولویت بندی کسب و کارهای منطقه در حوزه صنعت وخدمات پرداخته شده است.


مزيت سنجي و اولويت بندي كسب‌ و كارهاي موجود در شهرستان راز و جرگلان | کشاورزی و دامپروری

/land-use-item

مزيت‌سنجی و اولويت‌بندی كسب‌وكارهای موجود در شهرستان راز و جرگلان بر مبنای يک روش تحقيق انجام شده است. در این مقاله تلنت سیتی كسب‌وكارهای رايج در رشته کشاورزی، دامپروری، شیلات و پرورش طیور را به ترتيب اولويت مشخص کرده است.